Tal dia com hui de l’any 1577, Na Vicenta Martí de Sentís

Tal dia com hui de l’any 1577, Na Vicenta Martí de Sentís, va promoure un pleit contra el Consell de la Ciutat, a causa de les obres de l’enllosat de l’Almodí, ya que el mateix comportava llevar-li el càrrec de “agranadora de l’Almodí”. Varen aplegar a un acort entre les parts, abonant el Consell a la demandant la cantitat de 250 lliures.

Un almodí (de l’àrab al-mudí: mesura de grans) era una mesura d’àrids que corresponia a 6 cafissos. Per extensió també va acabar donant nom a l’edifici o lloc a on es conservaven els cereals i a on eren venuts, el qual també era conegut com a alfòndec. 


L’edifici de l’Almodí de Valéncia se situa a la plaça de Sant Lluís Bertran, 1, al costat del palau dels Escrivà i la casa natalícia de Sant Lluís Bertran, en el barri de la Seu.


L’almodí es construí sobre una part de l’antic alcàsser islàmic, i al costat d’un dels accessos romans a la ciutat. Va ser construït a partir del segle XIV per a almagasenar el blat, producte de primera necessitat, de la distribució i de la venda del qual s’encarregaven els jurats de la ciutat.


Originalment va tindre una mida més reduïda i es va anar ampliant durant els segles XV i XVI fins a adquirir l’aspecte actual. Durant esta etapa l’edifici era de propietat real, “l’Almodí del Senyor Rei”. A finals del segle XV, l’Almodí passà a dependre del Consell Municipal de la Ciutat. La major part del gra que es venia en l’Almodí provenia de les Siges de Burjassot que varen ser ampliats conforme creixia la seua demanda i el seu comerç.


Cap al 1571 es va colocar un nou paviment ab l’escut de la ciutat. A partir de 1609 i durant el segle XVII va ser quan es pintaren al temple els frecs que ocupen tres murs de l’interior. Estes pintures tenen una temàtica relacionada ab l’entrada de blat, els patrons dels gremis presents en el funcionament de l’almodí i atres aspectes socials i religiosos de l’època.


El 1908, dos anys després de deixar de donar servici com almagazem; l’almodí es convertí en la seu del Museu Paleontològic, fins a 1991. El 1969 es va declarar Monument Nacional.
En l’actualitat servix com a sala d’exposicions de l’Ajuntament de Valéncia.


En les imàgens es poden vore: Pla rudimentari de la frontera i planta; image exterior de l’edifici i image de l’interior on es poden apreciar les pintures que decoren les murs.
, va promoure un pleit contra el Consell de la Ciutat, a causa de les obres de l’enllosat de l’Almodí, ya que el mateix comportava llevar-li el càrrec de “agranadora de l’Almodí”. Varen aplegar a un acort entre les parts, abonant el Consell a la demandant la cantitat de 250 lliures.

Un almodí (de l’àrab al-mudí: mesura de grans) era una mesura d’àrids que corresponia a 6 cafissos. Per extensió també va acabar donant nom a l’edifici o lloc a on es conservaven els cereals i a on eren venuts, el qual també era conegut com a alfòndec. 


L’edifici de l’Almodí de Valéncia se situa a la plaça de Sant Lluís Bertran, 1, al costat del palau dels Escrivà i la casa natalícia de Sant Lluís Bertran, en el barri de la Seu.L’almodí es construí sobre una part de l’antic alcàsser islàmic, i al costat d’un dels accessos romans a la ciutat. Va ser construït a partir del segle XIV per a almagasenar el blat, producte de primera necessitat, de la distribució i de la venda del qual s’encarregaven els jurats de la ciutat.


Originalment va tindre una mida més reduïda i es va anar ampliant durant els segles XV i XVI fins a adquirir l’aspecte actual. Durant esta etapa l’edifici era de propietat real, “l’Almodí del Senyor Rei”. A finals del segle XV, l’Almodí passà a dependre del Consell Municipal de la Ciutat. La major part del gra que es venia en l’Almodí provenia de les Siges de Burjassot que varen ser ampliats conforme creixia la seua demanda i el seu comerç.


Cap al 1571 es va colocar un nou paviment ab l’escut de la ciutat. A partir de 1609 i durant el segle XVII va ser quan es pintaren al temple els frecs que ocupen tres murs de l’interior. Estes pintures tenen una temàtica relacionada ab l’entrada de blat, els patrons dels gremis presents en el funcionament de l’almodí i atres aspectes socials i religiosos de l’època.
El 1908, dos anys després de deixar de donar servici com almagazem; l’almodí es convertí en la seu del Museu Paleontològic, fins a 1991. El 1969 es va declarar Monument Nacional.


En l’actualitat servix com a sala d’exposicions de l’Ajuntament de Valéncia.

En les imàgens es poden vore: Pla rudimentari de la frontera i planta; image exterior de l’edifici i image de l’interior on es poden apreciar les pintures que decoren les murs.

Jesús Moya Casado

Jesús Moya Casado es apreciado autor y colaborador de la web cultural del pueblo de Chert y con sus interesantes artículos epistolares presentes en la red de Internet, ayuda a engrandecer las olvidadas tierras del Maestrazgo, sus gentes y sus costumbres, acreditando con su contribución, el aprecio que siente por nuestro pueblo y permitiendo deleitarse con la gratificante lectura de sus escritos:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *