Carta oberta al Sr.Fuset.

Sr. FUSET:
Ud. en la prensa afirma, que “una minoria hostil, se creu ama i senyora de la festa”

La festa… es del mon faller si que es veritat i el hostil ho es voste, el diccionari ho descriu mire ud, diu aixi .: 
Calitat d’hostil .
“semblava decidit a mantindre un estat que, si be en rigor no se pot tildar d’oberta hostilitat, adolia de tots els inconvenients del DISTANCIAMENT i el menyspreu..aixo es lo que Ud. fa al mon faller

“Accio hostil. 
“Aguantava les seues hostilitats i desprecis en resignacio, pero algun dia la gota caramullaria el got”
aixo es lo que fem els valencians i el mon faller respecte a la seua conducta asi que….

Gran veritat diu senyor Edil…gran veritat, la diferencia que l’Hostilitat no aplega del mon faller…¡¡Aplega de voste. de la seua idea politica…!!

Aplega en la pretensio d’embromar, manipular, oprimir i dominar ideologicament als ciutadans de Valencia que pertanyen a un colectiu reconegut per l’UNESCO, cosa que sembla oblidar.

Eixe reconeiximent, no condicione inventar enquesta ninguna, que el reconeiximent internacional, no solicita mes que fer lo que constantment s’ha fet.

I voste en les seues formules TORTICERAS, en artimanyes politiques d’opressio, està enterbolint i perjudicant….o… ¿es que lo que està intentant es entretindre al personal i desviar-li de lo evidentment substancial, que son les falles?…

¡¡No està be que manipule la prensa per a SATANIZAR a les persones… d’aixo se basta nomes… No busque escuses , per a plasmar les seues RECONCOMIOS…¡¡Aguant les detraccions, critiques o changles, que per a aixo ho instalà el seu partit a a on està, per a engolir saliva i aguantar ¡!

Sr.FUSET, fasa u estiga en el seu paper d’edil…pero per a fer, les coses per al be de la ciutat….No represente nomes per als del seu partit , la cuidat es plural ¿ho sap?
I si se considera terramaner o incapaç de fer-ho ¡¡ huya al seu cau o a a on vullga, que no se li tirarà de menys…paraula!

Carmen Vila Embid