Cos de Bombers de la Ciutat de Valéncia

Tal dia com hui de l’any 1857, es va fundar a Valéncia un cos de bombers de manteniment mixt i que seria l’embrió del futur Cos de Bombers de la Ciutat de Valéncia.

En l’any 1755 l’Ajuntament de Valéncia publicà, dirigit al gremi de“traginers” (traginer era la persona que treballava transportant mercaderies, usant bèsties de càrrega com el cavall, el burro, la mula o el bou), la “Instrucció i método per a la pràctica i conservació de la Machina Hydraulica” per a extinguir incendis.

Esta primera màquina hidràulica, aixina com la resta de material d’extinció, es trobava en un barracó que hi havia en la Plaça del Patriarca, anex a l’Universitat antiga.

Eren “traginers” els responsables de conduir la màquina i d’usar la llança (ser els bombers intervinents en l’extinció), els quals eren reforçats i complementats pels membres dels gremis d’obrers, picapedrers i fusters, sent sancionats els que no acodien. La Secció de Bombers Sapadors de Valéncia va ser creada per la Mútua Contra Incendis de Valéncia el 10 de setembre de 1848 en l’intenció de protegir els propietats intramurs dels mutualistes.

La sèu d’esta Mútua, on es guardava el material contra incendis, es trobava en la plaça de la Figuereta (actualment, està integrada en la Plaça de la Mare de Déu), darrere dels antigues Cases Consistorials (actualment, jardins de la Generalitat i una part de la Plaça de la Mare de Déu) Un dels acorts que es varen adoptar, era que si l’incendi era intramurs, eixiria a la seua extinció el retén al complet; si l’incendi afectava propietats extramurs, a soles eixiria la mitat del retén, mantenint-se l’atra mitat per a donar resposta a una emergència que es poguera produir murs adins.

El dia 8 de març de 1857, per a donar servici a tota la ciutadania, l’Ajuntament de la Ciutat i la Mútua varen aplegar a l’acort següent: de les despeses ocasionades en l’extinció d’un incendi en propietats d’un mutualiste es faria càrrec la Mútua, i de les produïdes en l’extinció d’un incendi en propietats d’un no mutualiste es faria càrrec l’Ajuntament de Valéncia. Este acort de funcionament entre Mútua i Ajuntament va permanéixer vigent fins al 17 d’octubre de 1857, moment en el que es acordà que l’Ajuntament es faria càrrec de la Secció de Bombers Sapadors en totes les seues despeses i la Mútua s’encarregaria de liquidar a l’Ajuntament les despeses corresponents a les intervencions dels bombers en propietats de mutualistes.

En les imàgens es poden vore una demostració dels bombers de Valéncia en la Passeig de la Albereda a mitat del sigle XIX i una de les moltes rajoletes que es podien trobar per la ciutat de Valéncia informant que estaven assegurats en la Mútua en incendis.

Jesús Moya Casado

Jesús Moya Casado es apreciado autor y colaborador de la web cultural del pueblo de Chert y con sus interesantes artículos epistolares presentes en la red de Internet, ayuda a engrandecer las olvidadas tierras del Maestrazgo, sus gentes y sus costumbres, acreditando con su contribución, el aprecio que siente por nuestro pueblo y permitiendo deleitarse con la gratificante lectura de sus escritos:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *