Presentación de los bocetos de la Falla Fra Pere Vives-Bilbao-Maximilià Thous

El pasat diumenge, día 29 de Gener, al Casal de la Falla Fra Pere Vives-Bilbao-Maximilià Thous, va tindre lloc la presentació de esbossos de les falles que plantarem aquest exercici.

L’artiste de la falla gran és Fernando Marzo, i té per nom: «Que es que sé o el conill de la marquesa…». Militará en la secció 3ª A. La Fallera Major, Isabel Sánchez Piquer, juntament amb el President, Miquelo García Maldonado, mostraren a la Comisió el dibuix de la falla.

La falla infantil está en les mans de Juan Ignacio Palao, i el seu lema és: Como s’inventen el jocs». Ha segut incluída en la secció 4ª. La Fallera Major Infantil, companyada pel President, Hugo García Herrero, ens mostraren el esbós de la falleta.

Esperem que en ambes falles arrepleguem uns bons premis.