Privilegi atenent als jurats i prohoms de l’Albufera

[wp_ad_camp_2]Tal dia com hui del any 1404, el rei Martín I “l’Humà”, dictà un privilegi atenent als jurats i prohoms de l’Albufera, per mig del qual es distinguia entre la Comunitat de peixcadors de la mar i els del llac de l’Albufera.

En el privilegi donat per Martín “l’Humà” en 1404, que, junt en el del rei Jaime I, representava per als habitants de l’Albufera respectar la tradició per part de tots, com a mostra de la “magnificència” dels reis que, no obstant haver pres l’Albufera i la Devesa com partix integrant del Patrimoni de la Corona, varen concedir beneficis i participacions en favor de l’Iglésia, Órdens religioses, Capítul de la ciutat, peixcadors i habitants dels pobles limítrofs del llac, a canvi de contribuir tots ells a la defensa i foment de la seua riquea i al respecte de les seues innumerables bellees.

En este Privilegi Real no només es reconeixia la diferència entre els peixcadors de mar i els de el llac, sino que als peixcadors de l’Albufera se’ls reconeixia les seues particulars formes de peixca i tradicions aixina com la seua autonomia a l’hora de regir els seus estaments i costums. D’esta forma s’establia, entre atres qüestions, que corresponia als jurats i peixcadors del llac aplicar i modificar les seues ancestrals ordenances, sense concurs de jurispèrits i en la sola llimitació de la posterior aprovació del Bale (representant i administrador del Patrimoni Real)

En les imàgens veem l’oli de Martín I «l’Humà» expost en el Saló dels Reis del Palau de la Generalitat Valenciana; l’oli titulat “Vista de la Albufera de Valencia” de Antonio Carnicero Mancio (1783) expost en el Museu del Prado de Madrit i una image de peixca en la Sequiota de l’Albufera.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *