Un quadro en la figura del rei En Jaume I

Tal dia com hui del any 1631, el Jurat Racional, i el Síndic de la Ciutat de Valéncia, proveïxen que pel clavari comú li siguen pagades al pintor valencià Bernardí Alçamora, trenta lliures moneda real de Valéncia, restants de les acordades per haver pintat un quadro en la figura del rei En Jaume I, per a la Sala Dorada de la Casa de la Ciutat.

El quadro, en l’actualitat, està expost en l’Ajuntament de Valéncia.

[wp_ad_camp_2]La Casa de la Ciutat de Valéncia va ser la seu del Consell Municipal de Valéncia. Situada on ara estan els jardins del Palau de la Generalitat Valenciana.

Va ser construïda entre 1302 i 1342, i successivament ampliada fins al sigle XVI. Va ser finalment demolida entre 1850 i 1856, traslladant els servicis municipals al nou edifici de l’Ajuntament de Valéncia.

El Racional era un dels onze membres de el “Consell Secret”: la comissió delegada de el “Consell General” de la ciutat de Valéncia encarregada de la política econòmica, fiscal i social del municipi.

Este prestigiós comité ho conformaven els sis “Jurats”, el “Racional”, el “Síndic”, els dos “Advocats” doctors en dret i el notari “Escriva de la Sala”.

Este ofici va desaparéixer en la Nova Planta borbònica (1707). Les seues competències jurídiques les va assumir la Real Audiència; la seua capacitat auditora, el Superintendent General de Rendes Reals; i les seues funcions contables, el Contador General, antecessor de l’actual Intendent Municipal.

El síndic, designat pel Consell General, ostentava la representació o procuració ciutadana front a atres instàncies de poder.

En les imàgens es poden vore el retrat de Jaime I, gravat de la Casa de la Ciutat i dibuix de reunió en la Sala Dorada.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *